THÔNG BÁO VỀ VIỆC HỌP CHI BỘ 24
Để tổng kết và triển khai các hoạt động trong tháng 03/2016. Nay thông báo đến các thành viên Chi Bộ 24 như sau:- Thời gian họp: 17h30 ngày 04/03/2016- Địa điểm: Phòng họp V2.2Lưu ý: Các đồng chí tron
Chuyên mục: Văn bản chi bộ sinh viên
Ngày đăng tin: 01-03-2016

Mô tả thêm

Để tổng kết và triển khai các hoạt động trong tháng 03/2016. Nay thông báo đến các thành viên Chi Bộ 24 như sau:
- Thời gian họp: 17h30 ngày 04/03/2016
- Địa điểm: Phòng họp V2.2

Lưu ý: Các đồng chí trong Chi Bộ 24 sắp xếp thời gian, công việc để tham dự đúng giờ. Trang phục lịch sự.

Các tin khác cùng chuyên mục


Tư tưởng của V.I Lênin về công tác cán bộ
Công tác cán bộ là một hoạt động quan trọng của đảng cộng sản, nhất là khi đảng đã giành được chính quyền, công tác cán bộ không chỉ lo cán bộ cho Đảng mà phải lo cho cả hệ thống chính trị. Mọi hoạt động từ tuyển chọn, đào tạo, bồi dưỡng, sắp xếp, bố trí, sử dụng cán bộ như thế nào để khơi dậy được khả năng của từng cán bộ và của cả đội ngũ là công việc không dễ dàng. Đó là một khoa học đồng thời là một nghệ thuật. Những tư tưởng của V.I.Lênin về cán bộ và công tác cán bộ được trình bày trong rất nhiều tác phẩm, những tư tưởng đó là cẩm nang có giá trị đối với Đảng Cộng sản (b) Nga và các Đảng Cộng sản ở các nước khác trong công tác xây dựng đảng.
Chuyên mục: Văn bản chi bộ sinh viênNgày đăng: 25/4/2012
Chi bộ 7 kết nạp thêm Đảng viên mới
Sáng ngày 3/2/2012, đúng dịp kỷ niệm 82 năm ngày thành lập Đảng, chi bộ 7 thuộc Đảng Ủy Trường Đại Học Công Nghiệp TP.HCM đã tổ chức kết nạp 04 đoàn viên ưu tú thuộc các khối ngành Công Nghệ Thông Tin, Thương Mại Du Lịch, Tài Chính Ngân Hàng và Công Nghệ Nhiệt Lạnh trở thành Đảng viên mới của chi bộ.
Chuyên mục: Văn bản chi bộ sinh viênNgày đăng: 14-02-2012
Hướng dẫn khai lý lịch đảng
Các đồng chí đoàn viên ưu tú căn cứ hướng dẫn này để viết lý lịch xin vào đảng.
Chuyên mục: Văn bản chi bộ sinh viênNgày đăng: 26-10-2011
ĐIỀU LỆ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam thông qua tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng
Chuyên mục: Văn bản chi bộ sinh viênNgày đăng: 04-10-2011
Hướng dẫn: Chuyển Đảng chình thức
Căn cứ vào Nghị quyết Đảng và điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam, Chi Ủy Chi bộ Sinh viên hướng dẫn một số văn bản trong quy trình chuyển sinh hoạt Đảng như sau:
Chuyên mục: Văn bản chi bộ sinh viênNgày đăng: 21-04-2012
HƯỚNG DẪN : Một số văn bản kết nạp Đảng viên mới!!!
Căn cứ vào những quy định và điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam. Chi Ủy chi bộ sinh viên hướng dẫn một số văn bản trong quy trình kết nạp Đảng Viên mới.
Chuyên mục: Văn bản chi bộ sinh viênNgày đăng: 04-10-2011

1

Mùa hè xanh

MÙA HÈ XANH 2016 VÀ NHỮNG CÔNG TRÌNH THANH NIÊN

CÔNG TRÌNH THANH NIÊN 2016CHIẾN DỊCH MÙA HÈ XANH 2106TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP.HCMTại Đắk Nông:Sửa chữa, sơn, trang trí lại Trường tiểu học Nguyễn Văn Bé, Đắk Sắk, Đắk Mil(Đơn vị thực hiện: Đội Công tác xã hội và Khoa Quản trị kinh doanh).Sửa chữa, vệ sinh, sữa chữa nahf vệ sinh Trường tiểu học ...

Các tin liên quan »

Gửi phản hồi

Name*

E-mail*
Messenger*